HR Solutions

Worldwide

Orange-Line

FM тимчасовий менеджмент

Тимчасове керування обмежене призначенням зовнішніх менеджерів, які виконують тимчасові
менеджерські завдання у зв’язку з обмеженими ресурсами, необхідною експертизою або
bridging of vacancies. Тимчасові менеджери зазвичай є самозайнятими працівниками, яких
наймають для виконання функцій у межах певного проєкту, виконання певних менеджерських
завдань чи для заміщення певної посади на погоджений період. Їхня робота оплачується на
основі виставленого рахунку та відповідно до погоджених денних тарифів праці. Залучення
тимчасових менеджерів завершується після визначеного у контракті відрізку часу або раніше у
разі вдалого виконання завдання, прописаного в контракті, окрім тих випадків, коли контракт
подовжується на період виконання нових завдань.
Тимчасових менеджерів зазвичай наймають для виконання функцій лінійних менеджерів у
рамках програм та проєктів, де потрібні контроль та імплементація стратегічних чи інших
важливих операційних завдань.
Тимчасові менеджери Future Manager – досвідчені лінійні менеджери, які протягом багатьох
років виконували функції першого та другого рівнів. Звідси завдяки своєму успішному досвідові
вони здатні вирішувати складні завдання, виконуючи роль тимчасових менеджерів. Вони
володіють навичками переконання клієнтів, партнерів із бізнесу та акціонерів, а також
керування підлеглими за допомогою мотиваційних прийомів та інструментів, орієнтованих на
досягнення результату. Тимчасові менеджери беруть на себе операційну відповідальність за
виконання тимчасових завдань та імплементації стратегічних проєктів у ролі лінійних чи
проєктних менеджерів у компаніях-клієнтах.